Sławomir Pawłowski

sifu Sławomir Pawłowski ze swoim mistrzem Shi Su Gang z klasztoru Shaolin

Początki

Trenuje kung Fu nieprzerwanie od 14 roku życia, tj. od 32 lat. Swoją przygodę ze sztukami walki rozpoczął w wieku 14 lat od rozpoczęcia treningów w Ognisku T.K.K.F „Stolem” w Gdyni w sekcji prowadzonej przez Jerzego Matusiaka. Były to treningi walki przypominające obecne Vale Tudo czy MMA. Następnie ćwiczył karate Shotokan.

Shaolin Kung Fu uczył się najpierw w Polsce od Chińczyków Huanga (styl 5 zwierzat) oraz podstawy Shaolin Luohan od Liu Jia Lun. Po latach uczył się w Chinach w tym od mnichów północnej świątyni Shaolin Shi De Qiang, Shi De Qi, Shi Su Gang’a (jego mistrza i si fu w Shaolin ). Uczył się także dwóch gałęzi południowego Shaolin Luohan Men /Arhat Quan w Fuzhou, w prowincji Fujian: Stylu Nan Shaolin Luohan Men od mistrza Lin Qing Duan, oraz Nan Shaolin Luohan Xiang Dian Quan od mistrza Jin Jing Fu. Uczył się także pólnocnego Shaolin Luohan Quan w siedzibie głównej Światowej Federacji Wushu w Pekinie oraz Shaolin Quan w Polsce od mistrza Zhang Feng Jun. San Shou, tj. sportowej odmiany chińskich sztuk walki uczył się w Polsce mniędzy innymi od Liu Yun Peng’a oraz mistrza Zhang Fen Jun.

Taiji quan uczył się najpierw u Li Zhong Shu z Pekinu( 9 lat), później w Qindao na kursie trenerów formy 42 ruchów, u Zhang Fen Juna- formy 42 ruchów taiji z szablą, u Fu Shen Lam z Shanghaju całej dużej tradycyjnej formy rodziny Yang wg. linii Fu Zhong Wena i Yang Zheng Fu, od niej też nauczył się Da Lu, Xiao Lu, Tui Shou, Ru Shou, Rou Quan, form z mieczem, szablą i włócznią rodziny Yang, od w/w Li Zhong Shu nauczył się formy 24 i 88 ruchów Taiji quan wg. stylu Yang.

Qigongu Yi Gin Ging uczył się do mnichów Shi De Qi ( W Shaolin) i Shi Su Gang (podczas jego pobytu w Polsce w Bielsku Białej), Shaolin Luohan Zhuang Kung od ex mnicha Shi De Hong w Shaolin, Luohan Shi Ba Shou od Shi Su Gang’a.

Ma kwalifikacje: instruktora karate Shotokan, instruktora kung fu, sędziego klubowego kung fu, mistrza kung fu (klasa Mistrzowska nadana przez Polskie Zrzeszenie Kung fu/ Wushu), instruktora san shou, instruktora Shaolin Luohan kung fu nadane przez Światową Federację Kung Fu, kwalifikacje trenera międzynarodowego Wushu (które zdobył w Chinach w Qindao), i magistra nauczyciela wychowania fizycznego-kierunek nauczycielski (5 letnie studia). Ma ponadto upoważnienia do nauczania Shaolin kung fu wydane przez mnichów z klasztoru Shaolin. Upoważnienie do nauczania Taiji quan uzyskał od Li Zhong Shu oraz Chińskiej Federacji Wushu, a do nauczania południowych styli Luohan od
mistrza Lin Qing Duan oraz Chińskiej Federacji Wushu z Fuzhou.

O jednym z wyjazdów sifu Sławomira Pawłowskiego do klasztoru Shaolin możesz poczytać pod poniższym linkiem:

http://www.neijia.net/neijia/wyjazd_15.html

WordPress Themes